Onze missie

Door middel van samenwerken, positieve veranderingen brengen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid in die landen die ontwikkeling behoeven.

Doelstelling van de stichting

Banyan Foundation wil, in samenwerking met lokale partners een duurzaam betere toekomst voor jong en oud realiseren.

We willen investeren, liever dan alleen ‘schenken’. Geven doen we daarom volgens zakelijke principes van investeren: we geven iets (aan de maatschappij) en we krijgen er iets (maatschappelijke impact) voor terug. We kiezen ervoor om een initiatief, dat kan een sociale onderneming of een project kan zijn als uitgangspunt te nemen. Bij het beoordelen van initiatieven zien we elke financiële bijdrage als een ‘investering’ (we geven iets en ontvangen er iets voor terug sociaal en/of ecologisch rendement).

De focus ligt bij initiatieven rond de thema’s water, scholing en ondernemerschap – in de gehele wereld, of initiatieven waar een impuls aan gegeven kan worden, waar de impact zelfredzaamheid is en het verbeteren van de leefomgeving.

We bieden hulp door financiële middelen, kennis en kunde. We gaan samen de strijd aan tegen armoede.

Wij verenigen en verbinden, en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke voorkeur.


Beleidsplan in hoofdlijnen

Vanuit de kracht van de lokale bevolking een sociale en economisch rechtvaardige toekomst opbouwen.

Banyan Foundation gelooft in de kracht van de lokale bevolking. In een samenleving waarin ieder mens telt, waar jong en oud de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. We willen sociale en economische rechtvaardigheid voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat de lokale bevolking de kracht heeft om te veranderen. Zij hebben het vermogen om positieve veranderingen te maken. Samen met lokale organisaties dragen we een steentje bij aan deze positieve veranderingen. We creëren kansen om het heft in eigen handen te nemen en die verandering waar te maken en hun eigen toekomst duurzaam op te bouwen.


Doelgroep

De focus van Banyan Foundation ligt bij de ontwikkeling van kinderen, dit wil niet zeggen dat volwassenen worden uitgesloten. Kinderen hebben behoefte aan toekomstperspectief, toegang tot onderwijs en een gezonde en veilige leefomgeving.

Een kind heeft het recht op een vreedzame jeugd, om als kind op te kunnen groeien en zich te ontwikkelen tot een stabiele volwassene. Ze zijn de toekomst. De nieuwe positieve veranderingen kunnen zij waar maken, een sociale, duurzame, economisch rechtvaardige samenleving start bij de kinderen.

Mensen leven over het algemeen niet op zichzelf. Als hun positie verbetert, verbetert de positie van de gemeenschap mee. Men deelt nieuw verworven kennis met anderen in de samenleving, waardoor de kracht van de ontwikkelingen groter wordt en de resultaten van het project beter zijn.


Onze werkwijze

Met onze lokale partners zetten we ons in om een duurzame, betere toekomst op te bouwen. We werken samen met verschillende kleine lokale partnerorganisaties.

Deze lokale partners zijn diegenen die ter plekke een verantwoordelijke de rol vervullen en weten wat lokaal nodig is. Op eigen benen staan vindt Banyan Foundation belangrijk. Wij willen mensen niet afhankelijk maken van ontwikkelingshulp, maar de meest kwetsbaren nét dat extra steuntje in de rug geven. Door te luisteren naar de mensen, sluit de hulp die Banyan Foundation biedt aan bij de lokale hulpvraag.

Alle lokale partners van Banyan Foundation staan midden in de lokale samenleving. Dit is een vereiste om samen te kunnen werken.


Daarnaast zoeken we partners die: 

  • De missie van Banyan Foundation onderkennen;
  • De doelgroep kinderen een warm hart toedragen;
  • Werken aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid;
  • Een voorbeeldfunctie vervullen en een inspiratiebron zijn voor hun omgeving;
  • Draagvlak weten te generen onder de lokale bevolking.

Daarnaast is het goed om als eerlijke en gelijkwaardige partners te functioneren waarbij:

  • Projecten die ondernomen worden reëel en financieel haalbaar zijn;
  • Beide partners, zowel de lokale partners als Banyan Foundation openheid geven in hun financiële zaken. Zodoende kan er een vertrouwensband opgebouwd worden. Tot slot zijn we een kleine organisatie, zonder lange verbindingen en is er regelmatig telefonisch en email contact met de lokale partners. Door de persoonlijke betrokkenheid van het bestuur van Banyan Foundation is er tevens minimaal één keer per jaar direct persoonlijk contact tijdens een bezoek waarbij alle laatste zaken besproken kunnen worden;
  • Nieuwe en bestaande samenwerking met lokale partners wordt uitgebreid besproken in bestuursvergaderingen van stichting en moet door het bestuur goedgekeurd worden. Hierbij wordt gekeken naar voorgaande samenwerkingspunten.

Bestuur

Voorzitter D.C. Kosten
Secretaris D.C. Kosten
Bestuurslid J.S. Namgyal
Penningmeester M. Tasaka

Over de stichting

Naam van de instelling Banyan Foundation
Kamer van Koophandel 67195261
RSIN 85687201
Email info@banyanfoundation.org
Telefoon 06-24443367
Post- of bezoekadres Weesmeesterstraat 26, 2645MC Delfgauw

Beloningsbeleid

Stichting Banyan Foundation leeft van giften van donateurs. Een van onze kernwaarden is rentmeesterschap wat betekent dat we de middelen die we ontvangen goed en efficiënt willen in zetten. Vanuit de bedrijfsvoering controleren we daarom onze uitgaven scherp. Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dit volledig vrijwillig. Er zijn geen salariskosten.